Organisationsförändringar

Ola Gilstring, grundare av Gustavia, kommer att tillträda som VD för Gustavia Kapitalförvaltning den 22 juni. Den nuvarande VDn, Niklas Tollstén, har valt att lämna bolaget i och med att bolagets fonder överlåts till East Capital och Öhman Fonder under hösten.
 
”Det har varit nio roliga, stimulerande och bitvis krävande år som VD för Gustavia och förvaltare av fonden Gustavia Sverige. Under dessa år har vi ställts inför spännande utmaningar och krävande marknader som jag anser att Bolaget hanterat väl givet förutsättningarna. I och med att Bolaget beslutat att överlåta förvaltningen till Öhman Fonder och East Capital så är mitt arbete på Gustavia avslutat och jag har därför valt att lämna bolaget”, säger Niklas Tollstén
 
"Niklas har varit VD för Gustavia sedan 2008. Den svenska fondmarknaden har förändrats i stora delar sedan dess. Niklas har, genom sitt professionella förhållningssätt, varit en starkt bidragande orsak till att Gustavia utvecklats väl under hans nio-åriga ledarskap, inte minst genom hans mycket framgångsrika förvaltning av fonden Gustavia Sverige, bolagets flaggskepp. Genom överlåtelsen av fonderna till Öhman och East Capital finner Niklas att han ska gå vidare i sin yrkeskarriär. Vi tackar Niklas för hårt och gediget arbete, gott ledarskap och kamratskap och önskar honom all lycka till i sin fortsatta karriär" säger Thomas Vinell, styrelseordförande.


Tillbaka