Fondfusion

Fonden Gustavia småbolag kommer att fusioneras med fonden Gustavia Sverige.
Anledningen till fusionen är att förvaltaren vill effektivisera förvaltningen av den svenska aktieportföljen vilket vi anser att vi kan göra på bästa sätt vid en fusion.

Konsekvenser för dig som andelsägare i Gustavia Sverige

Fusionen kommer inte innebära någon förändring för dig som är andelsägare i Gustavia Sverige.


Konsekvenser för dig som andelsägare i Gustavia Småbolag

Andelägarna kommer att bli andelsägare i Gustavia Sverige istället för i Gustavia Småbolag. Detta innebär att de förvaltade medlen för en vidare placeringshorisont där även svenska aktier i stora bolag ingår.
Förvaltningsarvodet sänks från 1,6% till 1,5%
Riskkategorin förändras inte utan kvarstår på nivå 6
Fusionen medför inga skattekonsekvenser för Dig som andelsägare


Tidsplan


  • Fusionen kommer att genomföras den 15 december 2016
  • Båda fonderna kommer att vara stängda för handel från och med den 12 december till den 15 december 2016
  • Gustavia Sverige kommer att vara öppen för handel den 16 december
Se bifogad länk för ytterligare information.

Tillbaka