Stockholm

Gustavia Kapitalförvaltning är ett oberoende värdepappersbolag som bedriver aktiv förvaltning av ett brett urval av fonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2017 Datum

Sverige

Sverige 501,24 0,25 % 8,02 % 09-20

Tillväxtregioner

Balkan 196,11 -0,35 % 13,53 % 09-20
Ryssland 69,03 0,19 % -5,46 % 09-20
Kazakstan och Centralasien 1 78,13 -0,14 % 4,15 % 09-19

Tillväxtbranscher

Ny Teknik 217,16 -0,28 % 9,85 % 09-20

Global Tillväxt

Global Tillväxt 150,90 0,01 % 2,56 % 09-20
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.