Stockholm

Gustavia Fonder är ett oberoende fondbolag som erbjuder ett spektrum av aktiefonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

 

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2014 Datum

Sverige

Sverige 356,77 -0,03 % 10,43 % 07-30
Småbolag 278,71 -0,51 % 15,61 % 07-30

Tillväxtregioner

Balkan 202,12 0,07 % 22,53 % 07-30
Ryssland 56,68 3,17 % -5,64 % 07-30
Kazakstan och Centralasien 1 70,66 0,51 % 4,42 % 07-29

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 72,66 0,93 % 22,72 % 07-29
Ny Teknik 127,45 0,37 % 13,40 % 07-30

Global Tillväxt

Global Tillväxt 122,10 0,09 % 10,83 % 07-30
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.