Stockholm

Gustavia Fonder är ett oberoende fondbolag som erbjuder ett spektrum av aktiefonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

 

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2014 Datum

Sverige

Sverige 357,37 0,08 % 10,62 % 09-19
Småbolag 269,76 -0,09 % 11,90 % 09-19

Tillväxtregioner

Balkan 207,10 0,62 % 25,55 % 09-19
Ryssland 55,34 -0,50 % -7,87 % 09-19
Kazakstan och Centralasien 1 72,18 -0,17 % 6,66 % 09-18

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 68,64 -0,97 % 15,93 % 09-18
Ny Teknik 135,25 0,34 % 18,38 % 09-19

Global Tillväxt

Global Tillväxt 126,41 0,03 % 14,74 % 09-19
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.