Stockholm

Gustavia Kapitalförvaltning är ett oberoende värdepappersbolag som bedriver aktiv förvaltning av ett brett urval av fonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2016 Datum

Sverige

Sverige 450,50 0,34 % 12,87 % 12-06
Småbolag 361,40 0,22 % 9,06 % 12-06

Tillväxtregioner

Balkan 174,18 2,88 % 8,81 % 12-06
Ryssland 68,12 -0,04 % 49,65 % 12-06
Kazakstan och Centralasien 1 72,30 0,00 % 45,36 % 12-06

Tillväxtbranscher

ProxyPetroleum Energy 1 64,93 -1,23 % 54,60 % 12-06
Ny Teknik 193,47 0,27 % 8,02 % 12-06

Global Tillväxt

Global Tillväxt 145,67 -0,25 % 1,58 % 12-06
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.