Stockholm

Gustavia Fonder är ett oberoende fondbolag som erbjuder ett spektrum av aktiefonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2015 Datum

Sverige

Sverige 428,24 0,04 % 16,67 % 03-27
Småbolag 319,92 -0,01 % 14,11 % 03-27

Tillväxtregioner

Balkan 190,39 -0,79 % -8,48 % 03-27
Ryssland 50,07 -0,34 % 22,99 % 03-27
Kazakstan och Centralasien 1 65,39 -0,35 % 17,27 % 03-26

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 57,81 -0,55 % 5,59 % 03-26
Ny Teknik 167,09 1,16 % 11,68 % 03-27

Global Tillväxt

Global Tillväxt 145,98 0,56 % 9,74 % 03-27
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.
 
   

GUSTAVIA FONDER AB

Ett av Sveriges Gasellföretag 2014