Stockholm

Gustavia Kapitalförvaltning är ett oberoende värdepappersbolag som bedriver aktiv förvaltning av ett brett urval av fonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2016 Datum

Sverige

Sverige 414,89 -0,25 % 3,95 % 07-22
Småbolag 347,30 -0,08 % 4,80 % 07-22

Tillväxtregioner

Balkan 164,57 0,18 % 2,81 % 07-22
Ryssland 57,61 -0,88 % 26,56 % 07-22
Kazakstan och Centralasien 1 58,67 1,05 % 17,95 % 07-21

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 56,31 1,92 % 34,07 % 07-21
Ny Teknik 184,39 -0,39 % 2,95 % 07-22

Global Tillväxt

Global Tillväxt 134,39 -0,15 % -6,29 % 07-22
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.