Stockholm

Gustavia Kapitalförvaltning är ett oberoende värdepappersbolag som bedriver aktiv förvaltning av ett brett urval av fonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2016 Datum

Sverige

Sverige 407,30 0,59 % 2,04 % 06-23
Småbolag 333,19 1,19 % 0,54 % 06-23

Tillväxtregioner

Balkan 167,02 0,19 % 4,34 % 06-23
Ryssland 53,23 -0,80 % 16,94 % 06-23
Kazakstan och Centralasien 1 54,37 0,09 % 9,31 % 06-22

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 54,25 1,25 % 29,17 % 06-22
Ny Teknik 170,78 -0,16 % -4,65 % 06-23

Global Tillväxt

Global Tillväxt 127,22 -1,09 % -11,29 % 06-23
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.