Stockholm

Gustavia Fonder är ett oberoende fondbolag som erbjuder ett spektrum av aktiefonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

 

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2014 Datum

Sverige

Sverige 351,72 -0,45 % 8,87 % 08-22
Småbolag 270,46 -0,44 % 12,19 % 08-22

Tillväxtregioner

Balkan 205,26 0,30 % 24,43 % 08-22
Ryssland 57,22 -1,53 % -4,74 % 08-22
Kazakstan och Centralasien 1 72,40 0,17 % 6,99 % 08-21

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 69,25 -0,57 % 16,96 % 08-21
Ny Teknik 128,90 -0,09 % 12,82 % 08-22

Global Tillväxt

Global Tillväxt 121,16 -0,24 % 9,98 % 08-22
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.