Stockholm

Gustavia Fonder är ett oberoende fondbolag som erbjuder ett spektrum av aktiefonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

 

GUSTAVIA FONDER AB

Ett av Sveriges Gasellföretag 2014

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2014 Datum

Sverige

Sverige 364,11 0,83 % 12,70 % 12-19
Småbolag 277,60 0,73 % 15,15 % 12-19

Tillväxtregioner

Balkan 206,04 0,32 % 24,90 % 12-19
Ryssland 39,83 -2,43 % -33,69 % 12-19
Kazakstan och Centralasien 1 53,80 5,39 % -20,50 % 12-18

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 53,12 5,42 % -10,29 % 12-18
Ny Teknik 148,64 0,57 % 30,10 % 12-19

Global Tillväxt

Global Tillväxt 131,45 0,70 % 19,32 % 12-19
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.