Stockholm

Gustavia Fonder är ett oberoende fondbolag som erbjuder ett spektrum av aktiefonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

 

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2014 Datum

Sverige

Sverige 353,60 -0,10 % 9,45 % 09-01
Småbolag 272,82 0,07 % 13,17 % 09-01

Tillväxtregioner

Balkan 208,39 0,59 % 26,33 % 09-01
Ryssland 54,41 -1,14 % -9,42 % 09-01
Kazakstan och Centralasien 1 72,20 0,15 % 6,69 % 09-01

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 69,41 -0,59 % 17,23 % 08-29
Ny Teknik 130,40 0,06 % 14,14 % 08-29

Global Tillväxt

Global Tillväxt 124,64 1,07 % 13,13 % 09-01
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.