Stockholm

Gustavia Kapitalförvaltning är ett oberoende värdepappersbolag som bedriver aktiv förvaltning av ett brett urval av fonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2017 Datum

Sverige

Sverige 490,78 0,51 % 5,76 % 08-16

Tillväxtregioner

Balkan 203,12 -0,68 % 17,59 % 08-16
Ryssland 66,05 1,29 % -9,55 % 08-16
Kazakstan och Centralasien 1 73,32 1,58 % -2,27 % 08-16

Tillväxtbranscher

ProxyPetroleum Energy 45,44 0,93 % -30,70 % 08-16
Ny Teknik 216,64 0,29 % 9,59 % 08-16

Global Tillväxt

Global Tillväxt 150,12 0,34 % 2,03 % 08-16
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.