Stockholm

Gustavia Fonder är ett oberoende fondbolag som erbjuder ett spektrum av aktiefonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2015 Datum

Sverige

Sverige 423,68 0,43 % 15,43 % 08-03
Småbolag 323,46 0,53 % 15,38 % 08-03

Tillväxtregioner

Balkan 187,32 -0,41 % -9,96 % 08-03
Ryssland 48,98 -1,59 % 20,31 % 08-03
Kazakstan och Centralasien 1 62,51 -1,91 % 12,11 % 07-31

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 48,70 -1,81 % -11,05 % 07-31
Ny Teknik 177,43 1,01 % 18,59 % 08-03

Global Tillväxt

Global Tillväxt 156,74 1,06 % 17,83 % 08-03
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.
 
   

GUSTAVIA FONDER AB

Ett av Sveriges Gasellföretag 2014