Stockholm

Gustavia Fonder är ett oberoende fondbolag som erbjuder ett spektrum av aktiefonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

 

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2014 Datum

Sverige

Sverige 358,04 -0,28 % 10,82 % 07-25
Småbolag 281,78 -0,16 % 16,88 % 07-25

Tillväxtregioner

Balkan 203,49 -0,12 % 23,36 % 07-25
Ryssland 56,42 -1,66 % -6,08 % 07-25
Kazakstan och Centralasien 1 71,91 0,26 % 6,27 % 07-24

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 71,76 -0,69 % 21,20 % 07-24
Ny Teknik 125,97 -0,92 % 12,08 % 07-25

Global Tillväxt

Global Tillväxt 121,45 -1,17 % 10,24 % 07-25
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.