Stockholm

Gustavia Fonder är ett oberoende fondbolag som erbjuder ett spektrum av aktiefonder. 

Vår förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och  fundamental analys. Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt.

 

Aktuella kurser

Fond Kurs % 1 dag 2014 Datum

Sverige

Sverige 341,67 -0,44 % 5,76 % 10-24
Småbolag 257,08 -0,99 % 6,64 % 10-24

Tillväxtregioner

Balkan 208,72 0,01 % 26,53 % 10-24
Ryssland 49,77 -0,24 % -17,15 % 10-24
Kazakstan och Centralasien 1 63,93 -1,10 % -5,53 % 10-23

Tillväxtbranscher

Energi och Råvaror 1 60,69 -2,03 % 2,50 % 10-23
Ny Teknik 131,65 0,24 % 15,23 % 10-24

Global Tillväxt

Global Tillväxt 119,62 0,04 % 8,58 % 10-24
1. Fondkurserna publiceras vardagen efter kursdatumet, i regel före kl.11.00.